Lékaři

MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.


promoval v roce 2009 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od začátku roku 2010 působí na oddělení parodontologie, a kde absolvoval postgraduální studium v oboru parodontologie.

Na 1. lékařské fakultě se jako odborný asistent věnuje pregraduální výuce studentů zubního lékařství, je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. LF. Dále je členem zkušební komise profesních zkoušek České stomatologické komory.

Je držitelem atestace II. stupně z Klinické stomatologie, Osvědčení ČSK praktický zubní lékař parodontolog a Osvědčení ČSK praktický zubní lékař stomatochirurg.

Přednáší na odborných kongresech a je autorem či spoluautorem odborných článků v mezinárodních vědeckých časopisech.

Specializuje se především na parodontologii a stomatochirurgii.

MDDr. Adam Chaloupka


promoval v roce 2012 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2017 působil jako vedoucí lékař soukromého stomatologického zařízení v Praze.

Je držitelem Osvědčení ČSK praktický zubní lékař parodontolog.

Specializuje se především na konzervační zubní lékařství a endodoncii.

Dentální hygienistka

Denisa Štíplová, DiS.


absolvovala v roce 2013 Soukromou vyšší odbornou školu zdravotnickou pro dentální hygienistky. Pracovala v několika stomatologických ordinacích vč. půlročního působení ve Velké Británii.