MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.

promoval v roce 2009 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od začátku roku 2010 působí na oddělení parodontologie a onemocnění ústních sliznic, a kde absolvoval postgraduální studium v oboru parodontologie.

Na 1. lékařské fakultě se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství, je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. LF a členem zkušební komise profesních zkoušek České stomatologické komory.

Je držitelem atestace II. stupně z Klinické stomatologie, Osvědčení ČSK praktický zubní lékař parodontolog a Osvědčení ČSK praktický zubní lékař stomatochirurg.

Přednáší na odborných kongresech a je autorem či spoluautorem odborných článků v mezinárodních vědeckých časopisech.

Specializuje se především na parodontologii (vč. onemocnění ústních sliznic) a stomatochirurgii.

MDDr. Adam Chaloupka

promoval v roce 2012 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2017 působil jako vedoucí lékař soukromého stomatologického zařízení v Praze.

Je držitelem Osvědčení ČSK praktický zubní lékař parodontolog.

Specializuje se především na konzervační zubní lékařství a endodoncii.

Denisa Štíplová, DiS.

absolvovala v roce 2013 Soukromou vyšší odbornou školu zdravotnickou pro dentální hygienistky.

Pracovala v několika stomatologických ordinacích vč. půlročního působení ve Velké Británii.