Pro podporu hojení Vám nabízíme možnost následujícího ošetření. Pokud se pro ně rozhodnete, upozorněte nás prosím při příchodu do ordinace – odběr krve musí být proveden před zahájením chirurgického zákroku.

L-PRF terapii u složitějších parodontologických zákroků používáme jako nedílnou součást výkonu.

U výkonů hrazených ze zdravotního pojištění (např. extrakce zubů), které toto ošetření nezahrnují, si pacienti mohou L-PRF terapii dokoupit za cenu 1.800 Kč.

L-PRF můžeme přirovnat k „bioaktivní náplasti“ vyrobené na míru z Vaší vlastní krve a použité k ošetření chirurgické rány. Přirozeným způsobem podporuje a urychluje hojení, zkracuje dobu rekonvalescence, zmírňuje pooperační bolestivost a otok a snižuje riziko pooperačních komplikací.

Co je L-PRF?

L-PRF (Leukocyte – Platelet Rich Fibrin) je koncentrát bílých krvinek, krevních destiček a fibrinu. Bílé krvinky jsou důležitou součástí imunitního systému, bojují proti infekci a podílí se na hojení. Krevní destičky spolu s bílkovinou fibrinem jsou zodpovědné za srážení krve a obsahují obrovské množství růstových faktorů, což jsou bílkoviny nutné k hojení.

Jak se L-PRF vyrábí?

Odebereme Vám malé množství krve stejným způsobem jako na rutinní krevní vyšetření. Zkumavky s krví následně podle specifického protokolu odstřeďujeme ve speciální centrifuze, čímž šetrně oddělíme požadované krevní složky ve formě sraženiny. Sraženinu odebereme ze zkumavek a vložíme do zařízení, kde dojde k jejímu stlačení do vhodné formy, odstranění přebytečné krevní plazmy a další koncentraci všech účinných součástí.

Jak L-PRF funguje?

L-PRF významně urychluje proces hojení využitím přirozených regeneračních schopností lidského organismu. Bílé krvinky, krevní destičky a fibrin vytvářejí optimální prostředí, které napomáhá regeneraci tkáně a urychluje hojení rány.

L-PRF snižuje zánětlivou reakci a bolestivost po chirurgickém zákroku, lze tak očekávat rychlejší a komfortnější zotavování.

Po dobu až 2 týdnů postupně uvolňuje růstové faktory a podporuje tak hojení v jeho nejdůležitější fázi.

Je L-PRF bezpečné?

Pro ošetření je použita pouze Vaše vlastní krev, bez jakýchkoliv dalších přísad, cizorodých materiálů či chemických látek. Je tak zcela vyloučena možnost alergické reakce či jiných nežádoucích účinků. Vše použité je 100% přírodní, 100% biokompatibilní.

Obdobné postupy s aplikací krevní plazmy jsou pro její příznivé účinky dlouhodobě využívány především v plastické chirurgii a estetické medicíně.